Čadca » Domy Svrčinovec » Rodinný dom »

Dražba rodinný dom, Svrčinovec, okres Čadca

Dražba rodinný dom, Svrčinovec, okres Čadca


82 200,00 EUR
297,83 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Čadca - Svrčinovec
(Rodinný dom - Svrčinovec)

Zastavaná plocha: 276 m2

Úžitková plocha: 276 m2

Rozloha pozemku: 505 m2

Dátum aktualizácie: 18.1.2019

Identifikačné číslo: 5090717

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Rodinný dom s. č. 816, okres Čadca – Svrčinovec POPIS STAVBY: Umiestnenie stavby: Rodinný dom je dvojpodlažný s podkrovím, podpivničený, murovaný so sedlovou strechou. Rodinný dom je samostatne postavený v uličnej zástavbe. Postavený je na rovinatom pozemku, v obytnej časti obce Svrčinovec. Má samostatný vstup priamo z nádvoria na prízemie a vjazdom do suterénu cez garážové vráta. Prístup k pozemku a k rodinnému domu je z miestnej cesty. K rodinnému domu sú vybudované prípojky vody, plynu, NN, telefónu a kanalizačná prípojka. Rodinný dom bol postavený v roku 1978, odkedy je využívaný na bývanie. Vstup so zádverím a WC je z časti podpivničená, má rovnú strechu s jednoplášťovou úpravou strechy. Dispozičné riešenie: Dom je rozdelený na jedno podzemné podlažie, jedno nadzemné podlažie a podkrovie. 1.PP – suterén obsahuje: chodbu, schody na prízemie, garáž, práčovňu, kotolňu, sklad paliva, sklad zeleniny, východ do záhrady. 2.NP – prízemie obsahuje: vstup so schodmi, zádverie, WC, chodbu, schody na podkrovie, kúpeľňu, kuchyňu, špajzu, tri izby. 3.NP – podkrovie obsahuje: chodbu, kuchyňu, tri izby, povalový priestor. Technické riešenie: Základové konštrukcie sú z monolitických, betónových základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové steny suterénu sú z väčšej časti betónové, hrúbka stien je do 450 mm. Steny majú zvislú izoláciu po úroveň terénu. Zvislé konštrukcie 1. a 2. NP sú murované z tehloblokov a tehál. Hrúbka stien je 380 a 300 mm. Deliace konštrukcie sú murované priečky z tehál. Hrúbka priečok je 100, 125 a 150 mm. Strop nad 1. PP a 1. NP je železobetónový monolitický. Nad podkrovím je drevený, trámový so spodným záklopom. Strecha je sedlová. Krytina na krove sú azbestocementové šablóny na debnení. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Steny sú plošne stužené železobetónovými vencami. Preklady nad dvernými a okennými otvormi sú železobetónové, monolitické. Schody do suterénu sú betónové, jednotlivé stupne sú betónové. Schody na podkrovie sú betónové, stupne sú betónové pokryté PVC. Vnútorná úprava povrchov je vápennou, šťukovou omietkou. Vonkajšie povrchové úpravy majú na stenách brizolit. Na úrovni 1. PP nad úrovňou okolitého terénu je sokel omietnutý vápennocementovou omietkou. PP – Suterén: Okná sú plastové, zdvojené s izolačným dvojsklom vymenené v roku 2005. Dvere sú plné v oceľovej zárubni. Podlahy sú v prevažnej časti z vyhladenej betónovej mazaniny. Vykurovanie je ústredné, s vlastným kotlom na tuhé palivo od roku 1998. Rozvody sú oceľovými rúrkami. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená poistkovými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini, ktorá je umiestnená na prízemí. Rozvod zemného plynu je ku plynovému sporáku na prízemie. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobník teplej vody nainštalovaný v roku 2013 a elektrický zásobník teplej vody. Vybavenie suterénu: 1 x plynový kotol, 1 x kotol na tuhé palivo. NP – Prízemie: Okná sú drevené, doskové s dvojitým zasklením. Vstupné dvere sú drevené, presklené, vnútorné dvere sú drevené, plné hladké v drevených, zárubniach. Podlahy sú pokryté dlažkovicou, v zádverí, vo WC a v kúpeľni je na podlahách keramická dlažba. V kuchyni pri kuchynskej linke a sporáku a v kúpeľni je keramický obklad. Vykurovanie je ústredné, s vlastným kotlom v suteréne, rozvody sú oceľovými rúrkami, izolovanými, vyhrievacie telesá sú liatinové, rebrové radiátory. Rozvody studenej a teplej vody sú v oceľových rúrkach, izolovaných, zdrojom teplej vody je elektrický zásobník teplej vody umiestnený v kúpeľni. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená poistkovými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini umiestnenej na stene pri vstupe do domu. Kanalizačný odpad je z kuchyne, z kúpeľne a z WC v plastovom potrubí. Rozvod zemného plynu je ku plynovému sporáku. Vybavenie kuchyne: kuchynská linka dĺžky 280 cm, smaltový drez, vodovodná batéria páková, plynový sporák od roku 2013. Vybavenie v kúpeľni: umývadlom, plechová vaňa, vodovodné batérie 2 x. Vybavenie WC: splachovacie WC COMBI. NP – Podkrovie: Okná sú plastové s dvojitým zasklením od roku 2005. Vnútorné dvere sú drevené, plné hladké v oceľových, zárubniach. Podlahy sú pokryté dlažkovicou. Vykurovanie je ústredné, rozvody sú oceľovými rúrkami, izolovanými, vyhrievacie telesá sú plechové, rebrové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená poistkovými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini na prízemí. Vybavenie kuchyne: kuchynská linka na báze dreva dl. 180 cm, drez smaltový, vodovodná batéria. Na stavbe rodinného domu bola v rokoch 1998 vykonaná oprava a modernizácia. Lokálne vykurovanie bolo vymenené za ústredné. V suteréne bol osadený kotol vykurovania na tuhé palivo a elektrický zásobník teplej vody. Na prízemí bola vymenená kuchynská linka a plynový sporák. Rekonštrukciou je predĺžená životnosť stavby. PODLAHOVÁ PLOCHA Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 1. PP 1978 10,50*10,20+7,00*2,25 122,85 120/122,85=0,977 2. NP 1978 10,50*10,20+2,25*10,20 130,05 120/130,05=0,923 1. Podkrovie 1978 1,2*(3,00*4,00+3,00*4,00+5,52*6,55) 72,19 120/72,19=1,662 Drobná stavba na parcele číslo 782, Svrčinovec POPIS STAVBY: Drobná stavba je postavená pri rodinnom dome a je využívaná na chov drobnej hydiny. Bola postavená v roku 1979. Stavba je jednopodlažná, nepodpivničená, so sedlovou strechou. Na prízemí je jedná miestnosť, do ktorej je prístup priamo z dvora. Elektrická inštalácia je svetelná napojená na rozvádzač v rodinnom dome. Technický popis: Základové pasy a podmurovka sú betónové, izolácia proti vode a zemnej vlhkosti je vodorovná. Základová doska je betónová s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie sú murované z tehál, hrúbka obvodových stien je 250 mm. Strop je drevený, trámový, s dreveným záklopom. Krov je sedlový, krytina je z azbestocementových šablón, ktoré sú na debnení. Vonkajšia úprava povrchov je z brizolitovej omietky. Vnútorné omietky na stenách sú hrubé, vápenné. Elektroinštalácia je svetelná. Vstup je cez drevené, zvlakové dvere. Podlaha je z betónovej mazaniny. PODLAHOVÁ PLOCHA Podlažie Začiatok užívania Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 1. NP 1979 5,22*4,00 20,88 18/20,88=0,862 Plot od cesty na parc. č. 782 Plot sa nachádza na parcele číslo 782 a oddeľuje pozemok od miestnej cesty. Plot má základy a podmurovku betónovú, plotové dielce sú z oceľovej tyčoviny v rámoch. V plote sú osadené plotové vráta a vrátka, ktoré sú zhotovené z materiálov ako plot. Oceľové časti sú opatrené náterom. Dĺžka plota je 9,40 m, bol zhotovený v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť plota je určená na 60 rokov. Plot od suseda na parc. č. 782 Plot sa nachádza na parcele číslo 782 a oddeľuje pozemok od susedného pozemku C KN parc. č. 780, 781, Svrčinovec.. Plot má základy betónové, na zabetónovaných oceľových stĺpikoch je strojové pletivo. Oceľové časti sú opatrené náterom. Dĺžka plota je 41,90 m, bol zhotovený v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť plota je určená na 50 rokov. Plot na parc. č. 782 od železničnej trate Plot sa nachádza na parcele číslo 782 a oddeľuje pozemok od susedného pozemku C KN parc. č. 2900/1, na ktorom je železničná trať. Plot má základy betónové, podmurovku betónovú, na zabetónovaných oceľových stĺpikoch je strojové pletivo. V plote sú osadené plotové vrátka. Oceľové časti sú opatrené náterom. Dĺžka plota je 15,70 m, bol zhotovený v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť plota je určená na 50 rokov. Plot od predzáhradky na parc. č. 782 Plot sa nachádza na parcele číslo 782 a rozdeľuje pozemok na predzáhradku. Je pri vjazde do garáže. Plot má základy a podmurovku betónovú, plotové dielce sú z oceľovej tyčoviny v rámoch. Oceľové časti sú opatrené náterom. Dĺžka plota je 8,05 m, bol zhotovený v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť plota je určená na 60 rokov. Prípojka vody na parc. č. 782 Prípojka vody sa nachádza na parcele číslo 782 pred rodinným domom. Je napojená na obecný vodovod, ktorého rozvody sú v miestnej komunikácií. Oceľové rúry sú izolované a sú uložené v ryhe v hĺbke cca 100 cm a zasypané. Dĺžka prípojky je 8,40 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť vodovodnej prípojky je určená na 60 rokov. Kanalizačná prípojka na parc. č. 782 Kanalizačná prípojka sa nachádza na parcele číslo 782 za rodinným domom. Odvádza splaškové odpadové vody z WC do vlastnej žumpy. Kameninové potrubie DN 125 mm je uložené v ryhe v hĺbke cca 80 cm a zasypané. Dĺžka prípojky je 3,00 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť kanalizačnej prípojky je určená na 60 rokov. Žumpa na parc. č. 782 Kanalizačná prípojka sa nachádza na parcele číslo 782 za rodinným domom. Odvádza splaškové odpadové vody z WC do vlastnej žumpy. Žumpa sa nachádza pod okolitým upraveným terénom. konštrukcia je betónová, monolitická, vstup je riešený oceľovým poklopom osadeným v strope. Rozmery žumpy sú 3,50×3,00×2,00 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť žumpy je určená na 80 rokov. Kanalizačná prípojka na odpad z kúpeľne na parc. č. 782 Kanalizačná prípojka sa nachádza na parcele číslo 782 za rodinným domom. Odvádza splaškové odpadové vody z kúpeľne a kuchyne do vlastnej žumpy. Kameninové potrubie DN 125 mm je uložené v ryhe v hĺbke cca 100 cm a zasypané. Dĺžka prípojky je 6,500 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť kanalizačnej prípojky je určená na 60 rokov. Žumpa pre splašky z kúpeľne na parc. č. 782 Kanalizačná prípojka sa nachádza na parcele číslo 782 za rodinným domom. Odvádza splaškové odpadové vody z kúpeľne a z kuchyne do vlastnej žumpy. Žumpa sa nachádza pod okolitým upraveným terénom. Konštrukcia je betónová, monolitická, vstup je riešený oceľovým poklopom osadeným v strope. Rozmery žumpy sú 4,00×3,00×2,00 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť žumpy je určená na 80 rokov. Plynová prípojka na parc. č. 782 Prípojka vody sa nachádza na parcele číslo 782 od miestnej cesty. Prípojka je napojená na hlavný rozvod STP, ktorý je v ceste. Na plote je osadená meracia skriňa a HÚP. Oceľové potrubie DN 25 mm je izolované uložené v ryhe v hĺbke cca 80 cm a zasypané. Dĺžka prípojky je 11,20 m. Bola zhotovená v roku 1998, pri bežnej údržbe životnosť vodovodnej prípojky je určená na 40 rokov. Elektrická prípojka NN na parc. č. 782 Elektrická prípojka NN sa nachádza na parcele číslo 782 a vychádza s podporného bodu – betónového stĺpa, ktorý je vedľa cesty. Zaústená je do domového rozvádzača, ktorý je umiestnený pri vchode do rodinného domu s. č. 816. V rozvádzači je hlavný istič a elektromer. Prípojka je zriadená vzdušným káblom AL 4*16 mm*mm. Dĺžka prípojky je 15,50 m. Bola zhotovená v roku 1998, pri bežnej údržbe životnosť prípojky je určená na 30 rokov. Spevnená plocha na vstupe ku vchodu do RD s. č. 816 Betónová spevnená plocha je od cesty po vstup do rodinného domu s. č. 816. Nachádza sa na parcele číslo 782 od miestnej cesty. na upravenom podklade je betónová plocha hr. cca 10 cm. Spevnená plocha má rozmery je 10,70×1,20 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť betónovej plochy je určená na 60 rokov. Spevnená plocha na vjazde do garáže na parc. č. 782 Betónová spevnená plocha je od cesty po vstup do garáže, ktorá je v suteréne rodinného domu s. č. 816. Nachádza sa na parcele číslo 782 od miestnej cesty. Na upravenom podklade je betónová plocha hr. cca 15 cm. Spevnená plocha má rozmery je 7,80×2,25 m. Bola zhotovená v roku 1978, pri bežnej údržbe životnosť betónovej plochy je určená na 60 rokov POZEMOK parcela registra „C“ číslo 782 Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Svrčinovec na parcele číslo 782. Na pozemku je postavený rodinný dom s. č. 816, drobná stavba a príslušenstvo. Prístup na pozemok a k rodinnému domu je priamo z miestnej ulice, ktorá je spevnená. Od centra obce je rodinný dom vzdialený približne 0,50 km. Na pozemku sa nachádzajú vodovodná prípojka, plynová prípojka, elektrická prípojka NN, kanalizačná prípojka ale aj kanalizácia do vlastnej žumpy. VÝMERA POZEMKU Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m2] Podiel Výmera [m2] 782 zastavané plochy a nádvoria 505,00 505,00 1/1 505,00

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0918 Kliknite TU!

Maklér:

Žaneta Repiská
0918 Kliknite TU!