Čadca » Domy Raková » Rodinný dom »

RD 503 Raková, okres Čadca

RD 503 Raková, okres Čadca


60 600,00 EUR
225,27 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Dražba

Lokalita: Čadca - Raková
(Rodinný dom - Raková)

Úžitková plocha: 269 m2

Rozloha pozemku: 1 581 m2

Dátum aktualizácie: 14.3.2019

Identifikačné číslo: A 42/18

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Dražba sa pripravuje Všeobecná hodnota : 60 600,00 €, Dražobná zábezpeka : 15 000,00 € Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Raková, obec: RAKOVÁ, okres: Čadca, zapísané na liste vlastníctva č. 5473 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca pod B1: a) rodinný dom č.s. 503 postavený na pozemku parc. č. 10530 b) pozemok - parcela registra „C“KN parc. č. 10530 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 429 m², parc. č. 10531 druh pozemku: záhrada o výmere 1152 m², Podiel 1/1 Opis predmetu dražby: A. Rodinný dom súpisné číslo 503 sa nachádza na mierne svahovitom pozemku parcelné číslo KN 10530 v katastrálnom území Raková, obec Raková, v zastavanom území obce, v časti s rodinnými domami stredného štandardu zvanej Korchán. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Z dôvodu neumožnenia vykonania obhliadky nie je možné určiť presné technické ani dispozičné riešenie ohodnocovaných nehnuteľností, rovnako ani ich užívaciu schopnosť. Popis sa nemusí zhodovať so skutočnosťou. Objekt je osadený v miernom svahu, pričom podlažie vsadené do svahovitého terénu spĺňa podmienku podzemného podlažia. Objekt je osadený v priemernej hĺbke do 1,00 m od upraveného terénu, založený na izolovaných, betónových, základových pásoch. Obvodové steny prvého podzemného podlažia sú z monolitického betónu, bez zvislej izolácie proti vode v časti vsadenej do terénu a murované zo škvarobetónových tvárnic v skladobnej hrúbke do 50cm, zvonku s vyhotoveným obkladom, obvodové steny prvého nadzemného podlažia a štítové steny sú murované zo škvarobetónových tvárnic a tehál v skladobnej hrúbke do 40cm zvonku omietnuté brizolitom. Vnútorné nosné murivo a vnútorné priečky sú murované z tehál s vyhotovenými vápennými, vnútornými omietkami a s vyhotoveným keramickým obkladom v kuchyniach a kúpeľniach. Strop nad prvým podzemným podlažím aj prvým nadzemným podlažím je železobetónový, s rovným podhľadom. V podkroví sú vybudované dve samostatné izby, ktorých vnútorné steny sú murované z tehál, strop je drevený. V objekte sú vyhotovené vnútorné rozvody vody, kanalizácie, elektrické rozvody. Schodisko v dome je dvojramenné, železobetónové. Rodinný dom je zastrešený sedlovou strechou s väznicovým krovom s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie strechy a vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu. Objekt rodinného domu je zásobovaný pitnou vodou zo spoločného rezervoára pitnej vody, odkanalizovaný do izolovanej, betónovej žumpy. Vykurovanie objektu je ústredné, na tuhé palivo. Ohrev TÚV zabezpečuje kombinovaný bojler. Elektrická prípojka je svetelná aj motorická. K určeniu veku rodinného domu je na základe potvrdenie Obecného úradu v Rakovej zo dňa 16.9.2009, kde objekt bol postavený v roku 1968. 1. PODZEMNÉ PODLAŽIE (1.PP) o rozmeroch 9,25*12,20 = 112,85 m2. Z dispozičného hľadiska sa na prvom podzemnom podlaží nachádza chodba, sklad, schodisko na prvé nadzemné podlažie, kotolňa, pivnica, kúpeľňa, sklad dreva, kuchyňa a jedna obytná izba. Podlahy v obytnej izbe, v kuchyni, v sklade sú povlakové podlahy - lino, v kúpeľni a na chodbe je keramická dlažba, v ostatných miestnostiach je betónová mazanina. Okná na podlaží sú prevažne drevené, dvojité, dvere sú drevené. Z vnútorného vybavenia sa v kuchyni nachádza klasická kuchynská linka s nerezovým umývadlom, sporák na tuhé palivo a elektrický sporák, vyhotovený keramický obklad. V kúpeľni je osadená smaltová vaňa, umývadlo a misa WC, vyhotovený keramický obklad. 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE (1.NP) o rozmeroch 9,25*12,20 = 112,85 m2. Z dispozičného hľadiska sa na prvom nadzemnom podlaží nachádza chodba, schodisko do podkrovia, kúpeľňa, kuchyňa a tri obytné izby. Podlahy v obytných izbách sú drevené, v kuchyni je povlaková podlaha - lino, v kúpeľni je keramická dlažba. Okná na podlaží sú drevené, dvojité, dvere sú drevené. V kuchyni je klasická kuchynská linka s plastovým umývadlom, elektrický sporák. V kúpeľni je smaltová vaňa s umývadlom, vyhotovený keramický obklad. V miestnostiach sú osadené oceľové radiátory. PODKROVIE o rozmeroch 1,2*(5,5*3,7+4,3*3,7) = 43,51 m2. Z dispozičného hľadiska sa na podkrovnom podlaží nachádzajú dve obytné, samostatné miestnosti. Podlahy v obytných izbách sú drevené, okná sú drevené, jednoduché, dvere sú drevené. V miestnostiach sú osadené oceľové radiátory. B. Pozemky sú vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Čadca pod B1 na: LV č. 5473 pre k.ú. Raková, obec: RAKOVÁ, okres: Čadca : - pozemok, parcela registra „C“KN parc. č. 10530 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 429 m², - pozemok, parcela registra „C“KN parc. č. 10531 druh pozemku: záhrada o výmere 1152 m², Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce. Opis stavu predmetu dražby : Na základe potvrdenia Obecného úradu v Rakovej zo dňa 16.9.2009, objekt bol postavený v roku 1968, avšak užívanie domu je od roku 1970. Na objekte nebola identifikovaná žiadna údržba a modernizácia.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.

Kalvínske nám. 2, Levice
0915 Kliknite TU!